Nu satsar vi för att stärka bilden av Kista!

Kista står inför stora spännande utmaningar. Kommersiella fastigheter ska byggas och byggas om, tusentals bostäder ska komma till i och runt Kista och infrastrukturen ska förstärkas rejält med bland annat tvärbana och förlängd tunnelbana. En ny digital testbädd har just etablerats.

Men vilken bild förmedlar vi tillsammans om Kista och Kistas utveckling? Hur hittar vi och hur drar vi nytta av Kistas position? Svaret på bland annat dessa frågor ska vi jobba med tillsammans med flertalet fastighetsägare i Kista. Målet är att lägga grunden för ett tydligare och starkare platsvarumärke.

Redan efter ett möte där vi jobbade oss ner i flera utmaningar kan jag säga att denna varumärkesresa blir kul. Och svår. Om ca ett halvår ska vi vara klara. Håll ögonen öppna. Jag har en känsla av att det kan blir riktigt bra.

Johan Ödmark
CEO

Article written by Naod Abera